Praktijk Lian
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Welke stappen kunt u nemen?

  1. Geef uw klacht eerst mondeling of schriftelijk aan mij door. Dan probeer ik deze samen met u in een persoonlijk gesprek op te lossen. Vinden we in dit gesprek geen oplossing waar we allebei tevreden over zijn, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.
  2. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon. Hij/zij is niet verbonden het NIBIG en kiest geen partij, noch voor u als cliënt, noch voor mij als therapeut. De klachtenfunctionaris probeert uw klacht binnen zes weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk tien weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de klachtenfunctionaris, u en ik samen naar een oplossing zoeken.
  3. Bent u ontevreden met de onder punt 2 geboden oplossing, dan kunt u uw klacht bij de Geschillencommissie indienen. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Voor u een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden.
  4. De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en is neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie uitspraak. Voor u is deze uitspraak bindend, wat betekent dat u geen mogelijkheid meer hebt om nog naar de rechter te gaan.