Praktijk Lian
Wat is PLT

Wat is PLT

Woord vooraf

Het hele leven is een aaneenschakeling van ervaringen en gebeurtenissen. We leven, leren, vallen en staan weer op. Wanneer het leven een paar keer harde klappen heeft uitgedeeld kan het gebeuren dat we ons levensgeluk kwijtraken. In veel situaties vinden we weer de kracht om verder te gaan en komen we opnieuw in balans, maar soms wordt de weg naar levensgeluk een zoektocht.

Nare of traumatiserende gebeurtenissen kunnen ons zo uit evenwicht brengen, dat we anders naar onszelf en de wereld om ons heen gaan kijken. We leveren in aan plezier, vreugde en levensenergie en er kunnen problemen en/of klachten ontstaan. Het verwerken van nare en traumatiserende gebeurtenissen is nodig om weer vanuit welbevinden en vitaliteit te kunnen leven.

Past Life Therapy biedt de mogelijkheid om de regie terug te krijgen over je leven.

Wat is PLT?

De Past Life Therapie is een therapie vorm die vooral gericht is op het verwerken van nare, schokkende gebeurtenissen (trauma’s). Deze gebeurtenissen kunnen eenmalig zijn geweest, maar ook langdurig of herhaald. PLT gaat er van uit dat het onverwerkte trauma verantwoordelijk is voor het ontstaan van mentale, emotionele en lichamelijke problemen, klachten en/of aandoeningen.

PLT richt zich op het opsporen en wegnemen van de oorzaken van deze lichamelijke klachten en/of problemen. PLT gaat uit van een vierdimensionaal mensbeeld: naast de dimensies mentaal, emotioneel en lichamelijk wordt ook de spirituele dimensie in de behandeling betrokken. Op vierdimensionaal niveau worden onverwerkte trauma’s opgespoord en doorgewerkt, waarbij de menselijke ziel een rol speelt. PLT geeft erkenning aan de belevingswereld van de cliënt en gebruikt deze bij het opsporen van de oorzaken van ontstane problemen, klachten en/of aandoeningen.

Wat maakt PLT zo bijzonder?

Past Life begint vandaag en gaat terug in de tijd. Door de specifieke intake bij PLT worden alle symptomen, die te maken hebben met onverwerkte trauma’s op de levenslijn, zichtbaar. Ook de strategieën die de client inzet om uit de pijn te blijven en te overleven, worden duidelijk. Symptomen bij de client zijn verbonden aan oneigenlijke, beperkende overtuigingen over zichzelf en de omgeving. Symptomen komen mentaal, emotioneel, lichamelijk of spiritueel tot uiting.

PLT geeft erkenning aan de symptomen en belevingswereld van de client, en gebruikt deze om op MEL- niveau toegang te krijgen tot het onverwerkte trauma. Door het trauma op deze niveaus opnieuw te herbeleven ontstaat:

• inzicht in de strategieën die ingezet zijn om uit de pijn te blijven en de samenhang tussen de symptomen en het trauma.

• inzicht in de wijze waarop een trauma doorwerkt in alle herbelevingsgebieden.

• inzicht in de zin en betekenis aan hetgeen de client overkomen is.

• een herstelde verbinding met levensenergie en levenskracht.

Wanneer komen cliënten naar PLT?

Vastlopen in de verwerking van schokkende gebeurtenissen leidt tot klachten, problemen of aandoeningen en is een indicatie voor PLT.

Deze gebeurtenissen kunnen divers zijn o.a.:

ongevallen

ernstige ziekten of epidemieën

overvallen/gewelddelicten

mishandeling of getuige van mishandeling/geweld

seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting

natuurrampen

oorlogssituaties

Ook situaties waarin sprake is van verlies kunnen als traumatiserend ervaren worden.

verlies van een baan/huis

verlies van een partner/familie/vrienden

verlies van autonomie

Klachten die hierdoor kunnen ontstaan zijn o.a.:

spontane herbelevingen/nachtmerries (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)

vermijdingsgedrag/ isolement

irritatie/ kort lontje/ agressie

gevoel van schuld, schande en schaamte

negatief zelfbeeld, somberheid

concentratieproblemen

lichamelijke klachten en aandoeningen, ook SOLK

angsten, paniek, onrust, stress

Deze klachten kunnen ook aanwezig zijn zonder een aantoonbare aanleiding.

Kortom: De client heeft weer de regie over het leven terug.